Focus ontwikkelt in samenwerking met SorgHuys Investment het aan de rand van Sint Oedenrode gelegen voormalige Damianencollege, ook wel bekend als het Damianenklooster.

Het Damianenklooster heeft cultuurhistorische waarde als getuigenis van de ontwikkeling van het katholicisme, met name de stichting van opleidingsinstituten door orden en congregaties en tevens als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van een kleinseminarie. Het heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van kloosterbouw op vrije plattegrond in Traditionalistische stijl met Neo-Romaanse elementen en als voorbeeld van het oeuvre van de architecten E. Molengraaf en S. Switzar jr. Het heeft bouwhistorische waarde vanwege de gebruikte materialen en de detaillering, met name wat betreft de betonnen cascoconstructie, de baksteenornamentering en de gebrandschilderde ramen. Het is compleet en gaaf behouden. Bovendien is het zeldzaam als voorbeeld van een kleinseminarie op vrije plattegrond, als variant op de carré-plattegrond van kloosters.