Project

Holland Spoor Kwartier

Den Haag

Het gebied rondom station Hollands Spoor in Den Haag transformeert zich van bedrijvigheid in de spoorzone naar een eigentijds duurzaam en stads woongebied. De gefaseerde ontwikkeling HSK voorziet in architectonische hoogbouw passend in de Haagse traditie. Op een oppervlakte van 80.000 m² verrijzen de komende zes jaar ca. 6.500 woningen en daarna – tot 2040 – nog eens ca. 12.000. Als basis dient een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Haag.

In dit gebied, het Central Innovation District, zet de gemeente in op midden- en kleinbedrijf, toerisme en de vernieuwende economische sectoren. Daartoe zal onder andere ook het openbaar vervoer worden aangepakt, waardoor het gebied zich kan ontwikkelen tot een belangrijk knooppunt in de Randstad metropool. Gelegen naast de College Campus Den Haag vormt het gebied een centrum voor het Haagse studentenleven.

In dit ambitieuze project participeert Focus Real Estate met LIFE Europe.